Календар

<жовтня 2023>
ПНВТСРЧТПТСБНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Міністерство освіти і науки України

PDF Друк
Про організацію > Історія

ІСТОРІЯ

Становлення 

З початку своєї діяльності — а це був 1991 рік — УкрНЦ РІТ (до 2006 року - Український науковий центр державної реєстрації і сертифікації інформаційних технологій «Софт-Рейтинг» (УкрНЦ «Софт-Рейтинг»)) сприяє становленню та розвитку індустрії програмних засобів (ПЗ) в умовах формування ринкової економіки України та її участі у глобальних світових процесах.
Заснований Міжнародним науковим центром технології програмування ТЕХНОСОФТ та підпорядкований Державному комітету України з питань науки і техніки (ДКНТ України), УкрНЦ «Софт-Рейтинг» виконував свою місію за такими напрямками:
  • Формування правового забезпечення створення і розповсюдження комп’ютерних програм як об’єкта інтелектуальної власності;
  • Розвиток технологічної інфраструктури галузі (стандартизація, сертифікація);
  • Розроблення та реалізація державної науково-технічної політики у сфері індустріалізації створення і впровадження програмного забезпечення;
  • Підвищення кваліфікації ІТ-фахівців;
  • Послуги з впровадження сучасних програмних застосувань (так званих стандартних програмних «рішень»).
Так, завдяки участі УкрНЦ РІТ у роботі групи з підготовки законопроекту «Про авторські і суміжні права», в редакції закону від 23 лютого 1994 року, як об`єкти захисту, з`явилися комп`ютерні програми і бази даних. На замовлення Кабінету Міністрів України УкрНЦ РІТ впровадив у Державному агентстві з авторських та суміжних прав (ДААСП) автоматизовану систему реєстрації авторських прав розробників продуктів інтелектуальної власності, зокрема комп`ютерних програм і баз даних.
На замовлення Держстандарту України УкрНЦ РІТ розробив 5 Державних стандартів України у галузі інженерії якості програмних засобів, на замовлення Державного комітету з питань науки і техніки України — розробив і гармонізував з міжнародними стандартами комплект нормативних документів системи управління якістю програмних засобів, який був використаний для супроводу виконання проектів державних науково-технічних програм.
З 1992 року УкрНЦ РІТ акредитований як перший в Україні випробувальний центр ПЗ. З 1998 року на базі УкрНЦ РІТ діє перший в Україні орган із сертифікації програмних засобів УКРСЕРТСОФТ, акредитований у системі УкрСЕПРО. У 2001 році галузь акредитації УКРСЕРТСОФТ розширена на процеси та послуги у сфері інформаційних технологій (ІТ). За період своєї діяльності УКРСЕРТСОФТ здійснив більше 100 сертифікації програмних продуктів, незалежних випробувань різноманітних ПЗ та експертиз стану розроблення ПЗ на замовлення ДКНТ України, Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоров`я України, ДААСП України, вітчизняних та закордонних організацій та компаній.
Важливий напрямок діяльності центру зародився у 1993 році, коли УкрНЦ «Софт-Рейтинг», Міністерство статистики України та компанія SAP AG провели конгрес «Інтегрована система управління економікою і виробництвом підприємства», у якому взяли участь керівники та фахівці більш ніж 40 великих підприємств України. З цього заходу в Україні фактично розпочалося впровадження так званого «стандартного» програмного забезпечення у сфері АСУП, розробленого компаніями-світовими лідерами. Крім прямого ефекту — підвищення ефективності менеджменту великими підприємствами, які впровадили сучасні програмні «рішення», — діяльність в Україні цих компаній стимулювала розроблення вітчизняних ERP-систем, слугувала еталоном у сфері проектного менеджменту, стандартизації на всіх етапах життєвого циклу програмного забезпечення, особливо при його впровадженні та підтримці. Головне, чому навчилися українські програмісти — це надання програмному забезпеченню ознак продукції та організація діяльності з маркетингу, продажів та післяпродажної підтримки. Разом з іншими чинниками це сприяло індустріалізації вітчизняного програмування та створенню конкурентного ІТ-ринку в Україні.  
У період 1995–2003 рр. УкрНЦ РІТ реалізував близько 20 проектів впровадження SAP R/3 як головний виконавець або співвиконавець. Замовниками були Жидачівський ЦПК, Чорнобильська АЕС, Національний банк України, UMC, ХК «Бліц-Інформ», низка підприємств металургії та електроенергетики, а також закордонні компанії — ReemtsmaUkraine, Danfoss Ukraine та інші.
У той же час фахівці УкрНЦ РІТ на замовлення підприємств і організацій виконували прикладні ІТ-розробки, надавали послуги з підвищення кваліфікації персоналу ІТ-підрозділів підприємств з тематики проектного менеджменту, програмної інженерії, інженерії якості програмних засобів, адміністрування різних СУБД та операційних систем.
Послуги та розробки з прикладної тематики у період 1995–2002 рр. сприяли освоєнню сучасних ІТ, дали змогу не тільки зберегти колектив Центру в умовах відсутності бюджетного фінансування, а й розвинути його інфраструктуру.
Після створення Міністерства освіти і науки України (МОН України), якому був підпорядкований УкрНЦ РІТ, у Центру з`явився ще один напрямок діяльності — впровадження ПЗ у сфері освіти і науки.
У 2003–2005 рр., у рамках співробітництва Міністерства освіти і науки України і корпорації Microsoft, УкрНЦ РІТ виконав анкетування вищих навчальних закладів з метою визначення подальших шляхів легалізації ПЗ, брав участь у підготовці документів та переговорах з Microsoft, відстоюючи необхідність локалізації програмних продуктів компанії для використання в Україні. У той же період на замовлення МОН України УкрНЦ РІТ розробив методичні документи для забезпечення якості програм навчального призначення протягом їх життєвого циклу, виконав сертифікацію близько 20 програмних засобів навчального призначення, які постачались у складі комп`ютерних класів у школи України, розробив або прийняв для супроводу та підключив до науково-освітньої мережі УРАН веб-сторінки Державного фонду фундаментальних досліджень — www.dffd.gov.ua, Український лінгвістичний портал — www.ulif.mon.gov.ua.
Виконаний проект «Створення методичного, інформаційного, програмного та організаційного забезпечення розроблення та використання програмного забезпечення з відкритими кодами у галузі освіти, науки та державного управління». Мета проекту — визначення сфер використання програмних засобів з відкритими кодами (Open Source), адаптація існуючих у світі систем Open Source до умов використання в Україні, контроль якості ПЗ Open Source, сприяння переходу користувачів у сфері, що регулюється державою, від комерційних систем до систем з відкритим кодом.
Таким чином, реалізуючи крупні проекти з використанням інформаційних технологій Microsoft, Oracle, SAP, IBM, Siemens, Hewlett-Packard, Cisco, APC та інших лідерів у галузі ІТ, за 15 років своєї діяльності УкрНЦ РІТ накопичив значний досвід та створив організаційну і науково-технологічну інфраструктуру для ефективного виконання своєї місії в сучасних умовах.
 
Глобалізація — головна риса сучасності
 
Сьогодні в Україні склалися основи ринкової економіки, до якої входить ІТ-галузь з її важливою складовою – індустрією програмної продукції, яка розвивається високими темпами. Ринок програмної продукції та послуг з її впровадження в Україні сьогодні насичений і конкурентний.
Завдяки своїм особливостям індустрія програмної продукції (ПП) опинилась у центрі процесів глобалізації світової економіки. Найяскравіше це виявляється у тому, що провідні світові ІТ-компанії у своїх проектах широко використовують людські ресурси з інших країн (т. зв. ІТ-аутсорсинг).
Обсяг світового ринку аутсорсингу у сфері ПП на сьогодні перевищує 100 млрд. дол. США. Обсяг експорту послуг з розроблення ПП в Україні у 2010 р. склав близько 10,0 млрд. грн., демонструючи в останні роки темпи зростання на рівні 30-50%, що свідчить про значний потенціал експортоорієнтованої складової вітчизняної індустрії ПП. Однак сьогоднішня частка України у світовому обсязі ІТ-аутсорсингу не перевищує 1%.
У той же час існують усі необхідні передумови для повнішої і швидшої реалізації країною свого потенціалу - високий освітній рівень людських ресурсів, вигідне географічне розташування, досвід ІТ-аутсорсингу в галузі ПЗ. Існують і слабкі сторони, до яких належить проблема «піратства» у сфері інтелектуальної власності, юридична неврегульованість відносин суб`єктів ринку програмної продукції (ПП), недостатній рівень організаційного і проектного менеджменту в більшості українських компаній, недостатній рівень володіння персоналом англійською мовою.
Отже, роблячи ставку на розроблення ПП, Україна, з одного боку, має шанс здійснити економічний ривок і зайняти вагоме місце у світовому розподілі праці у цій галузі. Передумови  для цього і перші досягнення в цій галузі є.
З іншого боку, існують загрози і ризики — «експортоорієнтований» напрямок розвитку не забезпечить створення повноцінної самодостатньої індустрії ПП, стимулюючи тільки окремі її складові; ще більше загостряться проблема «відтоку мізків», нівелювання національної культури, проявляться інші загальні негативні наслідки процесів глобалізації.
Тому для максимізації позитивного ефекту і мінімізації негативного впливу від участі України у цих процесах, потрібно проводити відповідну державну політику. Індустрія ПП — не сировинна галузь економіки. Її прискорений розвиток не потребує великих обсягів інвестицій та мобілізації значних матеріальних ресурсів. Спосіб вирішення цього завдання — розроблення системи взаємопов`язаних заходів та проектів у галузі законодавства, податкової, фінансово-кредитної та інвестиційної політики, науки, освіти, міжнародної діяльності у вигляді програми розвитку індустрії ПП як галузі економіки та організація ефективного моніторингу її виконання.
Процеси глобалізації поширились не тільки на індустрію ПП України, а й на економіку загалом, а також на освіту і науку.
Уже сьогодні виробникам продукції в Україні доводиться працювати в умовах жорсткої конкуренції з постачальниками імпортних товарів, експортери продукції розв`язують низку проблем, пов`язаних з маркетингом, збутом, підтвердженням якості продукції. Ще більшої гостроти ця проблема набула у зв`язку зі вступом України до Світової Організації Торгівлі. Конкурентні переваги українських підприємств за рахунок нижчої собівартості продукції (зокрема, заробітна плата) поступово нівелюються.
Тому у сучасних умовах конкуренція між підприємствами переходить у площину менеджменту. Шлях підвищення ефективності менеджменту — впровадження сучасних методологій менеджменту та інформаційних технологій.
Як показують досвід країн з розвинутою економікою і передовий вітчизняний досвід, ефективний менеджмент великими підприємствами і корпораціями сьогодні неможливий без використання сучасних інформаційних технологій, у першу чергу — так званих програмних «бізнес-рішень». Сучасні програмні «бізнес-рішення» реалізовують ефективні методології менеджменту, охоплюючи весь життєвий цикл продукції та послуг від їх маркетингу, через логістику, виробництво із забезпеченням якості, до збуту та післяпродажної підтримки.
Сьогодні в Україні доступні сучасні методології, програмне забезпечення, засоби обчислювальної та інформаційно-комунікаційної техніки для впровадження таких систем. У той же час, серйозних успіхів у цьому напрямку, особливо у державному секторі економіки, ще мало.
Враховуючи багатоплановість проблеми створення ефективних інтегрованих систем управління підприємствами, потрібне здійснення державою технічної політики, яка б забезпечувала координацію в розробленні, стандартизації, сертифікації, локалізації та впровадженні відповідних ІТ, підвищення рівня менеджменту проектами, орієнтацію освіти у галузі ІТ на потреби виробництва, підвищення кваліфікації персоналу підприємств, узагальнення передового досвіду та інформування замовників у галузі використання інформаційних технологій органами державного управління і підприємствами.
Глобалізація процесів у науці надає вітчизняним науковцям можливість брати участь у міжнародних проектах, комплексних інноваційних програмах та співпрацювати в галузі фундаментальних досліджень, науки і технологій з багатьма країнами Європи, Азії та Америки. У багатьох наукових напрямках українські вчені працюють на досить високому, а подекуди і на світовому рівні.
Останнім часом у науковій та інноваційних сферах України відзначають постійне збільшення частки фундаментальних досліджень; щорічно впроваджується понад 2000 новітніх розробок вчених. Їх виконання дасть змогу налагодити виробництво в Україні високотехнологічної конкурентоздатної продукції, здійснити заміщення імпорту вітчизняними аналогами. Завдяки цьому відбувається формування інтелектуально орієнтованої економіки як стратегічний напрямок розвитку суспільства.
З`явились і негативні наслідки глобалізації, головний з яких — «відтік мізків».
 Глобальні процеси в освіті виявляються у першу чергу в інтеграції вищих навчальних закладів України до Болонського процесу.Загалом, визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є якість підготовки фахівців, зміцнення довіри між суб`єктами освіти, відповідність європейському ринку праці, мобільність, сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки, посилення конкурентоздатності Європейської системи освіти. Ці вимоги співвідносні з програмою розвитку вищої освіти України.  Входження освіти й науки України в європейське інформаційне та освітнє поле є вагомим чинником економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку країни.
Одним з головних чинників, від якого залежить конкурентоздатність вітчизняної науки і освіти, є рівень впровадження у ці сфери сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій (ІКТ) та їх складової — програмного забезпечення як на рівні окремих науковців, викладачів, студентів, так і на рівні управління науковими проектами, установами, вищими навчальними закладами і відповідними органами державного управління. 
 
Сприяння конкурентоздатності: на рівні сучасних вимог
 
У 2005-2010 роках, маючи високу компетентність і будучи незалежним від постачальників ІТ, УкрНЦ РІТ для виконання своєї місії концентрувався на проектах і заходах, що інтегрально впливали на:
-         розвиток індустрії та ринку програмних засобів в Україні через розроблення державної цільової програми «Розвиток індустрії програмної продукції України»;
-         підвищення ефективності та конкурентоздатності вітчизняної освіти і науки шляхом виконання проектів Державної програми «Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і науці» з метою впровадження елементів індустріалізації при створенні програмного забезпечення; 
-         розвиток інформаційних систем менеджменту підприємствами завдяки проведенню заходів у статусі головної наукової установи Міністерства промислової політики України з цього напрямку та наданню послуг підприємствам і компаніям з впровадження сучасних програмних бізнес-застосувань.
Ідея підготовки концепції Державної програми «Розвиток індустрії програмного забезпечення України» виникла під час роботи міжнародної науково-практичної конференції «Розроблення систем програмного забезпечення: виклики часу  та роль у інформаційному суспільстві», яку провів УкрНЦ РІТ 27–28 січня 2005 року на замовлення МОН України. Узагальнивши напрацювання конференції, фахових громадських організацій та свій досвід, УкрНЦ РІТ розробив проект концепції програми.
Основні положення концепції: системний підхід, збалансований розвиток як внутрішнього ринку програмних продуктів, так і експортної складової індустрії, експорт інтелектоємної продукції і послуг, створення моделі розвитку індустрії ПЗ для ефективного моніторингу заходів з виконання програми.
Проект концепції програми пройшов узгодження в Міністерстві економіки, Міністерстві транспорту і зв`язку, Міністерстві промислової політики, Міністерстві юстиції, Міністерстві закордонних справ та Національній академії наук України (НАН України).
На основі концепції розроблений проект «Програми розвитку індустрії програмної продукції України». Заходи і завдання Програми передбачають вдосконалення правових засад функціонування індустрії програмної продукції в умовах ринкової економіки, розвиток організаційних засад та економічних умов функціонування галузі, її наукову та науково-технологічну підтримку, підготовку фахівців для індустрії, підтримку виходу на зовнішні ринки малих та середніх підприємств-експортерів ПП.
УкрНЦ РІТ взяв участь у розробленні Державної програми «Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки.
Метою програми є впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освіту і науку, створення умов для розвитку освіти і науки, підвищення ефективності державного управління за рахунок впровадження і масового розповсюдження ІКТ, забезпечення прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації, забезпечення підготовки спеціалістів з ІКТ і кваліфікованих користувачів, сприяння розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції, і в першу чергу — конкурентоздатних комп`ютерних програм як головної складової ІКТ, сприяння переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.
У рамках Національної програми інформатизації України УкрНЦ РІТ разом з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України у 2004 р. виконав проект «Створення українського лінгвістичного порталу та програмно-технічного комплексу української лінгвістичної системи в мережі Інтернет». Суть проекту — підключення до мережі УРАН лексикографічних систем, розроблених Українським мовно-інформаційним фондом. В рамках Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 рр. розвивався функціональний склад та контент порталу за рахунок нових лексикографічних та інших інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління, а також була модернізована ІТ-інфраструктура порталу.
УкрНЦ РІТ, завдяки отриманому в 2006 році статусу головної наукової установи з питань науково-технічного забезпечення Міністерства промислової політики України за напрямком «Інформаційні технології», а також беручи участь у виробленні та проведенні ефективної науково-технічної політики у галузі ІТ, у першу чергу у сфері розвитку інформаційних систем менеджменту підприємствами, впливає на підвищення ефективності АСУП.Так, у грудні 2009 року УкрНЦ РІТ спільно з Мінпромполітики України провів науково-практичну конференцію «Інформаційні технології – інструмент підвищення конкурентоздатності підприємств»
      УкрНЦ РІТ надає наукову підтримку журналу «Информационные технологии для менеджмента» (рубрики «Методологія», «Лучшие практики менеджмента»).
 
З метою реалізації місії в сучасних умовах наприкінці 2006 року до статуту УкрНЦ РІТ були внесені додаткові напрямки діяльності, а сам Центр був перейменований на Український науковий центр розвитку інформаційних технологій (УкрНЦ РІТ).
Як головна організація МОН України з питань науково-технічного забезпечення функціонування української мови в інформаційному комп’ютерному середовищі, впровадження програмного забезпечення, що вільно розповсюджується, підвищення якості та ефективності використання комп’ютерних програм УкрНЦ РІТ виконав низку заходів і проектів з цих напрямів з метою впровадження елементів індустріалізації при створенні програмного забезпечення, тиражування кращих програмних «рішень» з інформатизації ВНЗ, підвищення технологічної зрілості навчальних закладів у сфері ІТ.
У рамках Державної програми «Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті і науці» УкрНЦ РІТ виконав проекти «Розроблення програмно-інструментального комплексу моделювання організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів дистанційної освіти у контексті національної освітньої школи» та «Створення галузевої сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового та навчального призначення».
У період економічної кризи стали актуальними розробки Центру з тематики моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів. Фахівці Центру розвивають та впроваджують в організаціях і підприємствах програмне забезпечення «Бізнес-конструктор», яке має статус програмного забезпечення, що вільно розповсюджується.
      
 
Актуальні завдання
 
У липні 2010 року згідно з Постановою Кабіенту Міністрів України №675 від 21 липня 2010 року УкрНЦ РІТ підпорядкований Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України . Традиційні напрями діяльності Центру розширились за рахунок участі у проектах електронного урядування в Україні. Так, фахівці УкрНЦ РІТ створили офіційний сайт Держінформнауки (www.dknii.gov.ua), систему електронного документообігу канцелярії Агентства.
17-18 листопада 2011 року в столиці України відбувся масштабний захід - Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і розбудови інформаційного суспільства в Україні, організаторами якого виступили Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України та Український науковий центр розвитку інформаційних технологій (УкрНЦ РІТ). Метою Конгресу було обговорення сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій та перспектив участі України у світовому ІКТ-ринку. Учасники Конгресу сформулювали рекомендації з державної політики в сфері розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і створення інформаційного суспільства в Україні. Проведення Конгресу сприяло встановленню контактів його учасників з потенційними партнерами по розбудові інноваційних структур і трансферу технологій.
У кінці 2011 року УкрНЦ РІТ виконав проекти Національної програми інформатизації України «Створити програмно-апаратний комплекс для забезпечення функціонування реєстру комп’ютерних програм» та “Створення програмно-апаратного комплексу ведення Національної системи індикаторів (індексів) розвитку інформаційного суспільства та інсталяція його у локальній мережі Держінформнауки” .
У травні 2011 року відповідно до Наказу Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України Міжнародний науковий центр технології програмування «Технософт» (МНЦТП «Технософт») реорганізовується шляхом приєднання до ДП «Український науковий центр розвитку інформаційних технологій».
        У зв’язку з цим УкрНЦ РІТ планує відновити дослідження і розвробки з тематики програмної інженерії – профільного напряму діяльності Технософт, та розширити участь у міжнародному співробітництві України у сфері інформаційних технологій.
        Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. №641 «Про деякі питання управління об’єктами державної власності» УкрНЦ РІТ переданий до сфери управління Міністерства освіти і науки України.