Календар

<жовтня 2023>
ПНВТСРЧТПТСБНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Міністерство освіти і науки України

PDF Друк
Проекти > 2012 р.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОЕКТИ. 2012 РІК


Дослідження ринку та розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження організаційно-економічних механізмів розвитку сектора ІТ (співвиконання НДР)
Генеральний замовник - Мінеконрозвитку України, замовник - Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки  Мінеконрозвитку

Розроблення техніко-економічного обґрунтування та ескізних проектних рішень по створенню інформаційної системи фінансового планування і контролю виконання планів ПАТ «Центренерго»
Замовник - ПАТ «Центренерго»

Розроблення та впровадження інформаційно-аналітичного комплексу оцінки відповідності наукових досліджень державним пріоритетам України та трансферу технологій
Замовник - Держінформнауки України

Дослідження інформаційних потоків органів виконавчої влади, їх формалізація та реалізація у вигляді ІТ- сервісів із використанням ВЕБ-технологій

Замовник - Держінформнауки України

Створення дослідного зразка програмно-апаратного комплексу ведення Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства з уточненою структурою баз даних
Генеральний замовник - Держінформнауки України, замовник - Інститут телекомунікацій і  глобального інформаційного простору НАН України

Розробка концепції серії наукових видань «Життя визначних ідей», збір і підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів досліджень для літературного опрацювання
Генеральний замовник – Держінформнауки,
замовник - Державний фонд фундаментальних досліджень

Створення інтегрованих інформаційних систем менеджменту компаній, підприємств та організацій на базі стандартного програмного забезпечення SAP

Замовники - ряд компаній та банків
Дослідження ринку та розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження організаційно-економічних механізмів розвитку сектора ІТ,
с
піввиконання НДР (генеральний замовник – Мінекономрозвитку, замовник - Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки)

Результати НДР включають  методичні підходи до аналізу стану вітчизняних АСУП, їх орієнтації на підвищення  ефективності діяльності підприємств, узагальнені дані проведеного анкетування вітчизняних підприємств  різних галузей економіки з метою оцінки стану  АСУП, рекомендації  та план заходів щодо розвитку та впровадження організаційно-економічних механізмів розвитку АСУП.

Важливими і актуальними результатами НДР є проведений  аналіз стану ринку та індустрії ПП в Україні, запропонований програмно-цільовий підхід до розвитку  індустрії ПП, сформульовані  концептуальні положення державної цільової  науково-технічної та економічної програми  розвитку індустрії ПП, запропоновані методичні підходи до розрахунку її ефективності, аналіз чинників, що стримують розвиток виробництва програмної продукції в Україні.
В НТР також розглянуті питання підвищення інформаційної безпеки держави за рахунок переходу органів державної влади на використання замість «пропрієтарного» відкритого програмного забезпечення, що вільно розповсюджується.Розроблені наукові рекомендації та план заходів щодо розвитку і впровадження організаційно-економічних механізмів розвитку сектора ІТ в Україні в частині програмної продукції, зокрема:
- використання ІТ-технологій  на промислових підприємствах
- попит на ІТ-продукцію при створенні і модернізації АСУП
- розподіл ринку розроблення ІТ-продуктів в Україні
- стан нормативно-правової бази
- структурні зміни в попиті на ІТ для АСУП за останні роки
- чинники, що стримують розвиток виробництва ІТ-продукції в Україні
- основні напрями розвитку сучасних ІТ в світі, їх вплив на національну економікуРозроблення техніко-економічного обґрунтування та ескізних проектних рішень по створенню інформаційної системи фінансового планування і контролю виконання планів ПАТ «Центренерго» (Замовник - ПАТ «Центренерго»)

Розроблено формалізовану методику фінансового планування та контролю виконання планів ПАТ «Центренерго».

Створено прототип аналітичної системи фінансового планування і контролю виконання планів. Розроблення та впровадження інформаційно-аналітичного комплексу оцінки відповідності наукових досліджень державним пріоритетам України та трансферу технологій,
2011- 2012 рр. (замовник – Держінформнауки)

Розроблено дослідний зразок програмного комплексу аналітичної підтримки прийняття рішень органами державного управління щодо визначення відповідності тематики наукових досліджень і розробок, що здійснюються та плануються в Україні і фінансуються за рахунок бюджетних коштів, державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та трансферу технологій.

Програмний комплекс підтримує колективну роботу керівників, спеціалістів та експертів з документами у веб-орієнтованому середовищі з реалізацією наступних основних функцій: 
 • авторизація користувачів з призначенням повноважень роботи з документами
 • автоматизоване створення документів на основі шаблонів, класифікаторів, механізмів діалогового вибору
 • динамічне призначення документам статусів, які надають права доступу до них користувачам з відповідними повноваженнями
 • оцінка тематики наукових досліджень і розробок на відповідність пріоритетним напрямам шляхом специфікації цих напрямів ключовими словами
 • підбір найбільш відповідних за фахом експертів для оцінювання тематики на основі аналізу ключових слів
 • пошук у зовнішніх Інтернет-ресурсах інформації для запобіганні дублювання наукових досліджень і розробок
Проведено апробацію дослідного зразка програмного комплексу на задачах Держінформнауки, Мінекономрозвитку, Державного інституту науково-технічної та інноваційної експертизи.
Дослідження інформаційних потоків органів виконавчої влади, їх формалізація та реалізація у вигляді ІТ-сервісів із використанням ВЕБ-технологій (замовник - Держінформнауки України)

Розроблено формалізовані моделі діяльності органу державного управління на базі діаграм Шеєра (нотація ARIS) та черг обробки документів, представлених Пуасонівським потоком. Визначені вимоги до ІТ-сервісів та метрики вимірювання обсягу робіт, результативності, раціональності та відповідності. Запропонована інтегрована модель управління ІТ-сервісами у веб-середовищі.

На базі Лабораторії комп'ютерних мереж УкрНЦ РІТ створено «Центр інформаційної підтримки користувачів ІТ-інфраструктури Держінформнауки».

Впровадження результатів роботи дозволяє підвищити ефективність діяльності органів державного управління за рахунок покращення продуктивності, надійності та адаптованості ІТ-сервісів до вимог користувачів, сприятиме впровадженню принципів і технологій електронного урядування.


^Створення дослідного зразка програмно-апаратного комплексу ведення Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства з уточненою структурою баз даних
енеральний замовник - Держінформнауки України, замовник - Інститут телекомунікацій і  глобального інформаційного простору НАН України)

Національна система індикаторів розвитку інформаційного суспільства призначається для аналізу ключових факторів розвитку ІТ та визначає необхідні для оцінювання дані та алгоритми. Система базується на оцінці поточного стану української інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури та її проникнення в життєдіяльність суспільства, бізнесу та управління, впливу інформаційних технологій на технологічний розвиток країни та її безпеку й оборону.

Основні показники:
• 31 індикатор
• індекс проникнення інформаційних технологій в суспільство (ITS), включаючи його визначення по регіонах України
• індекс технологічного застосування інформаційних технологій (CTA).

В рамках зазначеної НДР розроблено програмно-апаратний комплекс ведення Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства, який програмно реалізує  методику формування індикаторів, підтримує колективну роботу експертів у веб-середовищі по підготовці та обчисленню індикаторів та індексів розвитку інформаційного суспільства як по Україні  в цілому, так і по кожному із регіонів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. №1134 «Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства».

Підтримується авторизація експертів, можливість паралельної розподіленої роботи користувачів-експертів через веб-інтерфейс, дворівнева система підготовки, модифікації та актуалізації значень  індикаторів,  можливість модифікації індикаторів, інтерфейси регіональних експертів та експертів-координаторів.

Комплекс був інстальований в локальній мережі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, де проводилась його дослідна експлуатація.
Результати виконаної роботи мають значну практичну цінність, оскільки створення   Національної системи індикаторів є одним з ключових  завдань електронного урядування в країні. За допомогою комплексу на основі експертних даних можливо визначати чисельні характеристики стану справ, цілі та соціальні стандарти, що мають бути досягнуті на різних етапах процесу розбудови  інформаційного суспільства, та оцінити одержані результати.Розробка концепції серії наукових видань «Життя визначних ідей», збір і підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів досліджень для літературного опрацювання»
(генеральний замовник – Держінформнауки,
замовник - Державний фонд фундаментальних досліджень)

Розроблена Концепція серії видань «Життя визначних ідей», в якій сформульовані основні вимоги до серії, умови її створення і розповсюдження.

Здійснено збір та аналіз документальних матеріалів, результатів робочих зустрічей, інтерв’ю про видатних сучасних вітчизняних учених-фізиків, які внесли значний вклад в успіх міжнародних проектів в сфері фізики високих енергій, зокрема в ЦЕРН.
Розроблено макет відповідної книги, який був літературно опрацьований та на базі якого була підготовлена та опублікована в журналі "Радуга" (№ 11-12 за 2012 р.) документальна повість "Планета людоедов и  великих физиков" (автори Олександр Рожен та Андрій Рожен) про видатного українського вченого-фізика Гриньова Бориса Вікторовича.

Серія науково-популярних видань під назвою «Життя визначних ідей» закладає наріжний камінь у просвітницьку діяльність по заохоченню до занять наукою широких кіл молоді – школярів, студентів різних спеціальностей, буде сприяти обміну інформацією про результати наукової діяльності між представниками різних дослідницьких напрямів і наукових шкіл України.
 

  

Створення інтегрованих інформаційних систем менеджменту компаній, підприємств та організацій на базі стандартного програмного забезпечення SAP


Фахівці УкрНЦ РІТ у складі проектних команд надають послуги із розширення функціональності SAP ERP, його локалізації до вимог законодавства України та впровадження бізнес-аналітики з використанням SAP Business Object для цілого ряду компаній і банків, зокрема: 

 • Надання консультацій по організації інтерфейсів між SAP-HR і Microsoft Active Directiry; Підтримка налаштувань і розробок в середовищі SAP ERP; АВАР-розробки для функціонального модуля «Фінанси» (FI) ПЗ SAP ERP (замовник - Укрсоцбанк (UniCreditBank)
 • Підтримка налаштувань і розробок в середовищі SAP ERP (замовник - Банкнотно-монетний двір НБУ)
 • Створення прототипу інформаційної панелі («дашборд») (замовник - Мінінфраструктури Грузії)
 • Розробка прототипу планування бюджету в середовищі SAP ВІ; Консультації з базисних технологій SAP ERP та SAP ВІ; Технічний аудит стану SAP-систем (замовник - Компанія «Фуршет»)
 • Створення підсистем управління якістю та технічного обслуговування ремонту обладнання; Розробка методології та стратегії створення інтегрованої системи управління підприємством на базі програмного забезпечення SAP. Створення системного середовища SAP, 2007- 2012 рр. (генеральний замовник – Фабрика банкнотного паперу НБУ)
 • Створення систем управління фінансами з використанням програмного забезпечення SAP Business Intelligence; Створення системи менеджменту якості з використанням інформаційних технологій SAP AG; Створення комплексної інформаційної системи технічного обслуговування і ремонту обладнання підприємства на базі SAP-систем,  2007-2012 рр. (генеральний замовник – Банкнотно-монетний двір НБУ)
 • Підсистема управління якістю, 2007- 2012 рр. (генеральний замовник – «Днепроспецсталь»)
 • Інтегрована система управління підприємством, 2007- 2012 рр. (генеральний замовник – ХК «Бліц-Інформ»)
 • Розробка інтегрованої аналітичної системи аналізу виробничої і фінансової діяльності підприємства, 2007- 2012 рр. (генеральний замовник – «Сентравіс Продакшн Юкрейн»)

^