Календар

<жовтня 2023>
ПНВТСРЧТПТСБНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Міністерство освіти і науки України

PDF Друк
Проекти > 2011 р. і раніше

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРОЕКТИ. 2011 РІК І РАНІШЕ


Розробка підходів до моніторингу і контролю за виконанням фінансових планів підприємств державного сектору економіки на основі сучасних інформаційних технологій
Замовник - Міністерство фінансів України

Розробка методики з моделювання та документування бізнес-процесів та надання консультативних послуг щодо її впровадження
Замовник - Державне підприємство «АНТОНОВ»

Створення галузевої системи сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового і навчального призначення

Замовник - Міністерство освіти і науки України

Створення українського лінгвістичного порталу та програмно-технічного комплексу української лінгвістичної системи в мережі Інтернет

Замовник - Міністерство освіти і науки України

Розроблення програмно-інструментального комплексу моделювання організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів дистанційної освіти в контексті національної освітньої школи
Замовник - Міністерство освіти і науки України

Створення інтегрованих інформаційних систем менеджменту компаній, підприємств та організацій на базі стандартного програмного забезпечення SAP
Замовники - ряд компаній та банків
Розробка підходів до моніторингу і контролю за виконанням фінансових планів підприємств державного сектору економіки на основі сучасних інформаційних технологій,
2010 р. (замовник - Міністерство фінансів України)

В руслі сучасних проблем розвитку ринкової економіки і українського суспільства щодо створення та функціонування єдиної дієвої системи державного фінансового моніторингу в Україні метою даної науково-дослідної роботи є розроблення методичних рекомендацій щодо здійснення моніторингу та аналізу виконання показників фінансових планів підприємств державного сектору економіки за допомогою сучасних інформаційних технологій та підготовка пропозицій щодо модернізації засобів інформатизації для забезпечення виконання вказаних функцій.

У процесі наукового дослідження використовувались методи системного аналізу, структурно-логічного моделювання, статистичні методи, розрахунково-конструктивний метод,  методи формалізації ділових процесів, економетричне моделювання.
     
В роботі досліджені сучасні підходи до фінансового планування, аналізу та моніторингу результатів фінансово-господарської діяльності підприємств.

Запропоновані підходи щодо поглиблення аналізу структури собівартості продукції згідно розширеної форми плану затрат по економічних елементах, яку пропонується використовувати у якості базової форми планової звітності державних підприємств, а також для оптимізації системи фінансового планування підприємств державного сектору за допомогою введення елементів динамічного планування. 

Важливим результатом НДР є розроблення пакету рекомендацій щодо застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ) для проведення моніторингу та аналізу виконання показників фінансових планів підприємств державного сектору економіки із застосування запропонованих  критеріїв і методики вибору інструментальних програмних засобів для побудови відповідної інформаційно-аналітичної системи.

Новим принциповим методологічним результатом НДР є обгрунтування доцільності використання теорії нечітких множин для побудови прикладних моделей фінансового аналізу, яка допомагає відійти від суб’єктивних вірогідностей експерта і замінити їх нечіткими описами рівнів факторів, що підвищує об’єктивність оцінок і зменшує тиск відповідальності на експерта.

Практична цінність роботи підтверджується  апробацією запропонованих методичних рекомендацій для аналізу і моніторингу фінансових планів державних підприємств на даних конкретного підприємства – ДП НАЕК «Енергоатом» – із застосуванням створеного в рамках НДР прототипу інформаційно-аналітичної системи «Фінплан».
Розробка методики з моделювання та документування бізнес-процесів та надання консультативних послуг щодо її впровадження, 2010 р. (замовник - Державне підприємство «АНТОНОВ»)

ДП «АНТОНОВ» займається розробкою, будівництвом нових та модифікацією раніше створених літаків, надає послуги з післяпродажної підтримки (в т.ч. проводить навчання та перенавчання авіаційного персоналу). Разом із створенням нових технічних рішень (новинок, зразків техніки) на підприємстві розвиваються та вдосконалюються методи загального управління.

Застосування нових підходів до управління компанією (підприємством) неможливе без чіткого представлення архітектури бізнес-процесів та їх зв’язків з організаційними та інформаційними елементами підприємства. Таке представлення можливо отримати з допомогою моделювання та документування бізнес-архітктури підприємства.

Задокументовані бізнес-процеси – це перший крок (етап) в реалізації проектів реінжинірингу, впровадження інформаційних систем.

В рамках проекту були проведені роботи з розробки методики моделювання та документування бізнес-процесів в рамках запровадження процесного підходу до управління ДП «АНТОНОВ», та проведено навчання фахівців ДП «АНТОНОВ» основам моделювання та документування елементів архітектури підприємства.

Отримана методика відповідає сучасним тенденціям в галузі моделювання (регламентації) бізнес-архітектур підприємств та організацій, оскільки розроблена з урахуванням нотацій ARIS. Крім того, в методиці враховані вимоги внутрішніх нормативних документів, що спрощує процедуру приєднання документів в загальну системи нормативних документів на ДП «АНТОНОВ».

Використання розробленої методики в проекті опису бізнес-процесів сприяє зменшенню термінів реалізації проекту, підвищенню результативності та якості вихідних результатів. Стандартизація процедури опису бізнес-процесів дозволяє виконати проект без залучення сторонніх компаній-консультантів, що у свою чергу зменшує часові витрати на реалізацію проекту та створює умови для підвищення кваліфікації працівників підприємства залучених у проект опису бізнес-процесів.
Створення галузевої системи сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового і навчального призначення
(замовник - Міністерство освіти і науки України)
            
Мета проекту  - розроблення та впровадження постійно діючої системи сертифікації програмних, інформаційних засобів та баз даних наукового і навчального призначення, що замовляються, закуповуються, розробляються, постачаються та експлуатуються в сфері діяльності Міністерства освіти і наук України.

Основні завдання:
-         розроблення та реалізація політики в галузі якості і сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового й навчального призначення;
-         розроблення і впровадження організаційно-методичної та нормативної бази для галузевої системи сертифікації програмних засобів наукового та навчального призначення;
-         створення регіональної мережі випробувальних центрів і органів сертифікації, акредитації та ліцензування програмних й інформаційних засобів наукового та навчального призначення;
-         створення системи регіональних навчально-наукових центрів з проблем стандартизації, сертифікації і ліцензування програмних засобів наукового та навчального призначення і надання консультаційних послуг;
-         цілеспрямована підготовка кадрів для забезпечення потреб галузевої системи сертифікації програмних засобів наукового та навчального призначення.

Основу наукової продукції становлять:
-         політика в галузі якості програмних та інформаційних засобів наукового і навчального призначення;
-         організаційно-методичні документи галузевої системи сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового і навчального призначення.

До складу науково-технічної продукції увійшли:
-         класифікатор програмних та інформаційних засобів наукового і навчального призначення
-         фонд нормативних документів з вимогами до програмних та інформаційних засобів наукового і навчального призначення та методів їх випробувань
-         нормативні документи з вимогами до виробництва програмних та інформаційних засобів наукового та навчального призначення
-         програмно-інструментальні засоби підтримки процесів випробувань програмних та інформаційних засобів наукового і навчального призначення.

Презентація проекту (у форматі *.pdf)

Створення українського лінгвістичного порталу та програмно-технічного комплексу української лінгвістичної системи в мережі Інтернет
(замовник - Міністерство освіти і науки України)

Проект був виконаний у рамках національної програми інформатизації України УкрНЦ РІТ разом з Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України (НАН України) у 2004 році.


Суть проекту - підключення до мережі UNREN лексикографічних систем, розроблених Українським мовно-інформаційним фондом, а саме таких:

- Цифрові лексикографічні системи «Словники України»
- «Словарь русского словоизменения»
- Цифрова версія журналу «Мовознавство».

Мета проекту - розвиток I черги українського лінгвістичного порталу для створення універсальної інтегрованої лексикографічної системи сучасної української мови завдяки розширенню його функціональності та контенту за рахунок нових лексикографічних та інших інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління, а також модернізація ІТ-інфраструктури порталу. Модернізація ІТ-інфраструктури українського лінгвістичного порталу дозволить розширити коло існуючих лінгвістичних ресурсів і доступ до них за принципом «одного вікна» студентів та викладачів ВНЗ, співробітників наукових установ та широкого загалу інших груп користувачів, надати можливість функціонування в науково-освітній мережі УНРЕН віртуальної лексикографічної системи (ВЛС), яка забезпечить колективну лексикографічну роботу зі створення нових словників української мови.
Розроблення програмно-інструментального комплексу моделювання організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів дистанційної освіти в контексті національної освітньої школи (замовник - Міністерство освіти і науки України)

Мета проекту - підтримка організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів дистанційної освіти на основі впровадження якісно нових програмно-інструментальних комплексів формування і реалізації інформаційного навчального середовища.

Основні завдання:

 • моделювання організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів дистанційної освіти на основі структурно-логічних, міжпредметних та причинно-наслідкових зв’язків
 • розроблення програмно-інструментального комплексу формування та підтримки національного інформаційного навчального середовища, автоматизованого управління організаційно-педагогічними і дидактико-психологічними процесами дистанційної освіти
 • впровадження програмно-інструментального комплексу формування та підтримки національного інформаційного навчального середовища на принципах відкритих кодів у системі навчальних закладів України
 • методичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів щодо використання програмно-інструментального комплексу формування та підтримки національного інформаційного навчального середовища.

Основу наукової продукції становили:
 • методологічні засади проектування організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів дистанційної освіти
 • методи дидактичного програмування інформаційного навчального середовища дистанційної освіти
 • експериментальна модель організаційно-педагогічного і дидактико-психологічного процесу дистанційної освіти.
До складу науково-технічної продукції увійшли:
 • програмно-інструментальний комплекс формування та підтримки національного інформаційного навчального середовища;
 • технічна документація з інсталяції й експлуатаційного супроводу програмно-інструментального комплексу формування та підтримки національного інформаційного навчального середовища;
 • навчально-методичний посібник «Організаційно-педагогічні та дидактико-психологічні основи проектування інформаційного навчального середовища з застосуванням програмно-інструментального комплексу»;
 • програма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою щодо розроблення та впровадження електронних програмно-педагогічних засобів з використанням програмно-інструментального комплексу формування інформаційного навчального середовищаСтворення інтегрованих інформаційних систем менеджменту компаній, підприємств та організацій на базі стандартного програмного забезпечення SAP

 


Протягом 2010 року науковцями і спеціалістами УкрНЦ РІТ були розроблені математичні моделі, алгоритми та програмне забезпечення для оптимізації бізнес-процесів підприємств, прототип фінансово-економічної та аналітичної системи в технології Business Objects для компанії Tegeta Motors, підсистеми фінансової звітності для «Укрсоцбанку», концепції інтеграційного тестування підсистеми менеджменту якістю фабрики банкнотного паперу Національного банку України (НБУ), надані послуги з інсталяції стандартного програмного забезпечення SAP AG в НБУ, створені підсистеми планування бюджету з використанням стандартного програмного забезпечення класу Business Intelligence (SAP BI BPC) в банкнотно-монетному дворі НБУ, створенні системного середовища SAP для «Промінвестбанку» та послуги іншим замовникам з тематики створення інтегрованих інформаційних систем менеджменту в державному управлінні та реальному секторі економіки.