PDF Друк
Послуги > Сертифікація

СЕРТИФІКАЦІЯ

    
Успішна конкурентна боротьба серед виробників і постачальників програмних продуктів за ринки збуту може вестись як за допомогою цінових, так і нецінових засобів. 


         При однаковій ціні існують можливості підвищити споживчий попит за рахунок якості програмного продукту (ПП), точності поставок, дотримання строків, надання підтримки та консультацій, а також інших факторів.

        Найважливіший серед цих факторів - якість. Якість безпосередньо впливає на обсяги продажів ПП, витрати на розробку і супровід, та, як наслідок, і на прибутки компанії.

       Важливо не тільки рекламувати високу якість ПП і гарантії послуг, але й доводити потенційному користувачеві, що головною особливістю запропонованого компанією-розробником ПП є вища їх якість у порівнянні з конкуруючими продуктами. Краще, коли переконує в цьому компетентна і незалежна організація. Інструментом, який дозволить компанії-розробнику це зробити, є незалежне оцінювання відповідності (сертифікація) ПП - процедура, за допомогою якої третя (незалежна) сторона дає письмову гарантію того, що програмний продукт компанії-розробника, процес чи послуга відповідають вказаному рівню якості.

         Що ж взяти за гарантований рівень якості ПП? Досвід, накопичений програмною індустрією в сфері якості, знайшов своє відображення в міжнародних, європейських і національних стандартах у сфері якості ПП. Міжнародні стандарти акумулюють у собі всі досягнення міжнародного співтовариства в галузі програмної інженерії.

        Найвищі вимоги якості закладені в міжнародних стандартах ISO/IEC в галузі інженерії якості ПП. Наявність у компанії-розробника ПП сертифіката відповідності міжнародним стандартам і національного Знака відповідності дозволить забезпечити впевненість клієнтів у високій якості продуктів компанії-розробника і отриманні відчутних переваг від співпраці з компанією.

       Український науковий центр розвитку інформаційних технологій (УкрНЦ РІТ) є першою в Україні незалежною і технічнокомпетентною організацією - Органом із сертифікації (УКРСЕРТСОФТ), що може проводити відповідно до Закону України «Про оцінювання відповідності» сертифікацію ПП, крім сфери державного регулювання, на відповідність міжнародним, європейським та національним стандартам, а також в державній системі сертифікації УкрСЕПРО.

       Незалежне оцінювання відповідності ПП та державна сертифікація можуть стати для компанії-розробника засобом подолання галузевих бар'єрів і кордонів, істотно послабити негативні ринкові впливи.

        Сертифікати відповідності видаються з терміном дії 1, 2, 3 чи 5 роки в залежності від обраної схеми сертифікації. При терміні дії сертифікату 5 років передбачається сертифікація системи менеджменту якістю на відповідність національному ДСТУ ISO 9001-2001 або міжнародному стандарту ISO 9001:2000, а при терміні дії сертифіката відповідності 3 роки - атестація процесів тиражування, супроводу, постачання, підтримки в залежності від вибраного стандарту, на відповідність якому проводиться сертифікація, і бажань замовника.

       Право застосування сертифіката та знака відповідності надає ліцензійна угода, що укладається між Замовником та органом із сертифікації. На час дії сертифіката відповідності та за схемами для ПП, що виробляються серійно, з боку органу з сертифікації здійснюється технічний нагляд за ПП та його виробництвом відповідно до договору на технічний нагляд.

        Зусилля компанії-розробника при організації розробок, виробництва, супроводження та підтримки ПП для узгодження з міжнародним стандартом обов`язково викличуть повагу та довіру потенційних клієнтів, які зможуть належним чином оцінити крок компанії. Добровільне прийняття на себе зобов'язань з технічного нагляду, підтвердить стійке становище компанії-розробника на ринку.