PDF Друк
Послуги > Системи менеджменту підприємствами > Реінжиніринг бізнес-процесів

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ


Реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) – складний комплекс організаційних, інформаційних та інженерних заходів, спрямований на кардинальне покращення основних показників діяльності компанії (підприємства) шляхом моделювання, аналізу та перепроектування існуючих бізнес-процесів.

В основу реінжинірингу бізнес-процесів покладено ідею переходу від функціонального підходу до процесного.

Деякі підприємства і сьогодні значною мірою організовують свою діяльність за принципами, які виходять із теорії А.Сміта, характерними для масового виробництва типової продукції, що виконується великою кількістю некваліфікованих працівників з використанням простого обладнання. При традиційній структурі компанії увага фокусується на завданнях, роботах, моделях, структурах. Сучасний ринок потребує орієнтації на окремі групи споживачів. Ринок продуктів та послуг став набагато ширшим, а конкуренція – агресивнішою, учасники ринку добре поінформовані щодо альтернатив постачання необхідної їм продукції та послуг.

Інжиніринг бізнесу пропонує перейти від застарілої організації робіт до управління бізнес-процесами – множини кроків діяльності, яка починається з одного або більше входів і закінчується створенням продукції, яка необхідна клієнтові. Призначення кожного бізнес-процесу полягає в тому, щоб запропонувати клієнтові товар чи послугу, яка б задовольняла його за вартістю, якістю і сервісом.

Яким компаніям необхідний реінжиніринг?
1. Компаніям, які перебувають на межі краху через те, що ціни на товари помітно вищі, ніж у конкурентів, та (або) якість товарів (сервіс) помітно нижча, ніж у конкурентів. У цих компаній немає вибору: якщо вони не вживуть рішучих заходів, вони неминуче збанкрутують.
2. Компаніям, які на даний момент не перебувають у скрутній ситуації, але керівництво яких передбачає неминучість виникнення проблем, пов’язаних, наприклад, з появою нових конкурентів, зміною вимог клієнтів, економічного оточення тощо.
3. Компаніям, які не мають проблем ні зараз, ні в найближчому майбутньому. Це компанії-лідери, які провадять агресивну політику з розвитку. Вони не задовольняються поточним станом і за допомогою реінжинірингу бажають досягти кращого. Мотивами проведення реінжинірингу бізнес-процесів у таких компаніях можуть бути впровадження інформаційних технологій (ІТ), сертифікація системи менеджменту якості, успішні приклади конкурентів, зміни у законодавстві.

УкрНЦ РІТ пропонує методологію та інструментарій реінжинірингу бізнес-процесів та інших компонентів архітектури підприємств і корпорацій, апробовані в умовах вітчизняного бізнесу.