PDF Друк
Послуги > Системи менеджменту підприємствами

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВАМИ


У ринковій економіці важливим  фактором діяльності та розвитку вітчизняних підприємств, зокрема державних, є наявність ефективних систем менеджменту виробничими процесами, фінансами та персоналом.


Особливу актуальність проблема менеджменту підприємствами набуває у зв`язку з інтеграцією України в світові глобальні процеси. Загострюється конкурентна боротьба як між окремими підприємствами, так і між країнами за увагу споживачів, частку в експорті, доступ до інвестицій. Уже на сьогодні виробникам продукції в Україні доводиться жорстко конкурувати з постачальниками імпортних товарів, а експортери продукції повинні розвֹязувати низку проблем, пов`язаних з маркетингом, збутом, підтвердженням якості продукції. Ще більшої гостроти проблема ефективного менеджменту підприємствами набула у зв`язку із вступом України до Світової Організації Торгівлі. Конкурентна перевага у собівартості вітчизняних товарів за рахунок відносно низького рівня однієї з її складових - заробітної плати - поступово нівелюється. З урахуванням цієї тенденції та в умовах
світового рівня цін на енергоносії в Україні найважливішим фактором конкурентоздатності стає менеджмент підприємствами.

       Як показує досвід країн з розвинутою економікою та передовий вітчизняний досвід, ефективний менеджмент великими підприємствами і корпораціями сьогодні неможливий без використання сучасних інформаційних технологій (ІТ). Сьогодні ІТ дозволяють застосовувати ефективні методології менеджменту, охоплюючи весь життєвий цикл продукції та послуг від їх маркетингу, через логістику, виробництво із забезпеченням якості,  до збуту та післяпродажної підтримки (PLM — Product Lifecycle Management). Сучасні системи управління ресурсами підприємств (ERP — Enterprise Resource Planning) дозволяють менеджерам усіх рівнів управління підприємством приймати оптимальні рішення на основі повної достовірної інформації у режимі «реального часу» в матеріальній сфері, фінансовому менеджменті та управлінні людськими ресурсами. Передові компанії використовують ІТ для стратегічного менеджменту (наприклад, DW — Data Warehouse — сховища даних, BSC — Balanced Scorecard — систему збалансованих показників) та інші технології, які відносять до класу інтелектуальних засобів підтримки бізнесу (BI — Business Intelligence). Максимальний ефект отримують при інтеграції всіх цих технологій, що забезпечує підтримку всіх складових менеджменту підприємствами.

    УкрНЦ РІТ має значний досвід у створенні інтегрованих систем менеджменту великими державними і недержавними вітчизняними і закордонними організаціями і компаніями.
    УкрНЦ РІТ першим в Україні з середини 90-х років почав впроваджувати програмні рішення SAP, з використанням яких були створені інтегровані системи менеджменту Українського мобільного зв’язку (UMC), Національного банку України, ХК “Бліц-Інформ”, у складі міжнародних корпоративних команд впроваджена функціональність управління персоналом в «Реємтсма Україна» та «Метро Кеш енд Керрі Україна», виконаний roll-out проект компанії «Кока-Кола Україна» та ін.
    В Українському мобільному зв’язку, яке мало статус спільного підприємства учасників із 4-х країн, фахівці УкрНЦ РІТ у 1998-1999 роках впровадили базову функціональність SAP ERP у складі: бухгалтерський і податковий облік, контролінг, матеріально-технічне забезпечення, збутпослуг. Проект був реалізований за усіма канонами міжнародного проектного менеджменту і відповідав усім складовим критерію успішності (якість, дотримання терміну впровадження у продуктивну експлуатацію та рамок бюджету).
   
    У Національному банку України за участю фахівців УкрНЦ РІТ була впроваджена базова функціональність програмного забезпечення SAP, а саме: бухгалтерський і податковий облік, контролінг, матеріально-технічне забезпечення, збутпослуг, реалізовані інтерфейси з системою електронних платежів та іншими локальними системами. У подальшому функціональність системи розширювалась, зокрема, була реалізована підсистема планування бюджету і контролю його виконання. Географічно система покриває всі територіальні (обласні) відділення НБУ.
Базова функціональність SAP з підключенням виробничих модулів (планування виробництва, облік матеріалів суворої звітності у виробництві (банкнот), розрахунок собівартості продукції, технічне обслуговування і ремонт обладнання, управління якістю), а також функціональності планування бюджету та кошторису за участі фахівців УкрНЦ РІТ була впроваджена в Банкнотно-монетному дворі та Фабриці банкнотного паперу НБУ.
Система близько 15 років знаходиться у продуктивній експлуатації НБУ. Протягом ряду років УкрНЦ РІТ надавав послуги з підтримки та розвитку системи фахівцям НБУ, зокрема був виконаний апгрейд продуктивної системи із одночасною заміною версії програмного забезпечення SAP, СУБД, операційної системи та серверної платформи.
За оцінками фахівців функціональність SAP-системи в НБУ більш широка, ніж в центробанках країн Східної Європи та багатьох західних країн.
Ефективність використання SAP-системи неодноразово підтверджувалась аудиторами, у тому числі і міжнародними. Сама SAP-система використовується не тільки для управління діловими процесами НБУ, а і як інструмент проведення аудитів.
    У ХК “Бліц-Інформ” крім базової функціональності SAP ERP та виробничих модулів вперше в СНД було впроваджене галузеве рішення IS-Media, а також SAP CRM, інтегрований з call-центром компанії, SAP BW, у якому реалізована бізнес-аналітика та функціональність для планування та контролю виконання бюджету.
Вперше в Україні на 4-х заводах ХК “Бліц-Інформ” фахівцями УкрНЦ РІТ був впроваджений модуль управління якістю (SAP ERP QM).
В середовищі SAP реалізована функціональність управління системою кур’єрської доставки медіа-продукції та преси. Функціональність включає обробку будь-яких видів доставки, а також опис географічних структур, адресна база, маршрути та інші функції, необхідні для поштового бізнесу.
У програмному забезпеченні SAP, яке є основою інтегрованої системи управління ХК “Бліц-Інформ”, задіяна максимальна в Україні функціональність, необхідна для підтримки діяльності виробничої компанії.  

    З другої половини 2000-х років фахівці УкрНЦ РІТ у складі проектних команд надають послуги із розширення функціональності SAP ERP, його локалізації до вимог законодавства України та впровадження бізнес-аналітики з використанням SAP Business Object для цілого ряду компаній і банків (Centravis, ОТР-банк, Укрсоцбанк (Unicredit Group) та ін.).
   
    У останні роки у зв’язку із розширенням ринку SAP-застосувань в Україні виникла необхідність надання професійних послуг з технічного аудиту SAP-проектів та SAP-систем і розроблення рекомендацій щодо їх реінжинірингу.
Як правило, SAP-системи розглядаються не тільки як багатофункціональні застосування та інтеграційні платформи, а і як базова інформаційна технологія для реалізації ІТ-стратегії компанії.   
    Прикладом комплексного науково-технічного аудиту ІТ та розроблення рекомендацій щодо їх розвитку можуть бути послуги, надані УкрНЦ РІТ ВАТ Запоріжжяобленерго, де у якості ERP-системи використовується програмне забезпечення SAP.
Головним результатом послуг було розроблення детальних архітектурних рішень і ресурсних планів модернізації SAP-системи з метою орієнтації її функціональності на підтримку основних бізнес-процесів (у першу чергу технічного обслуговування і ремонтів обладнання ЛЕП і підстанцій), а також інтеграції з біллінговою системою
    В рамках укладеного між УкрНЦ РІТ та ДП АНТОНОВ Протоколу про співробітництво були проведені роботи з розробки методики моделювання та документування бізнес-процессів в рамках запровадження процесного підходу до управління ДП АНТОНОВ та проведено навчання фахівців ДП «АНТОНОВ» основам моделювання та документування елементів архітектури підприємства.
    Для АТ ВО «Київприлад» фахівці УкрНЦ РІТ у 2013 році розробили стратегію розвитку ІТ, основною концептуальною складовою якої є підтримка повного життєвого циклу виробу – конструювання, технологічна підготовка виробництва, виробництво, збут та сервісне обслуговування продукції. Був розроблений прототип інтерфейсу для обміну даними між САПР та ERP-системою.
    Для ПАТ «Центренерго» були розроблені техніко-економічне обґрунтування, ескізні проектні рішення та програмний прототип в середовищі SAP Business Objects по створенню інформаційної системи фінансового планування і контролю виконання планів.   
    У останні роки фахівці УкрНЦ РІТ консультують спеціалістів Міністерства оборони України з питань модернізації системи SAP ERP та впровадження галузевого рішення для оборонних відомств  SAP for Defense у якості базової функціональної компоненти та інтеграційної платформи у Єдиній системі управління адміністративно-господарською діяльністю Збройних сил України.
    У 2014 році завершено проект з розроблення ІТ-стратегії для АТ «Грузинська залізниця», який УкрНЦ РІТ отримав, завдяки перемозі у тендері за участю компаній, які входять до "big four". Одним із завдань проекту було обґрунтування вибору та впровадження ERP-системи як інвестиційного проекту. Був виконаний формалізований опис бізнес-процесів компанії AS-IS, розроблена модель бізнес процесів ТО-ВЕ, виконаний аналіз відповідності програмного забезпечення, яке використовується, моделі ТО-ВЕ та розроблена архітектура інтегрованої системи управління компанією, центральним елементом якої є ERP-система, а також програмні застосування класів CRM i Business Intelligence. Розроблений план-графік та ресурсний план реалізації проекту як частина реалізації ІТ-стратегії.