PDF Друк
Послуги > Системи менеджменту підприємствами > ІТ-стратегія

ІТ-СТРАТЕГІЯ


Розроблення ІТ-стратегій підприємств і організацій (технічний аудит стану АСУП та розробка рекомендацій щодо їх розвитку)

Мета:
орієнтація розвитку ІТ на ефективну підтримку діяльності компаній з досягнення стратегічних цілей
Стандарти:
•   
ISO/IEC 15288:2002 «Life Cycle Management – System Life Cycle Processes» - «Управління життєвим циклом – Процеси життєвого циклу системи»
•    ITIL (Informational Technology Infrastructure Library) – бібліотека документів по управлінню ІТ-інфрастуктурою
•    SA-CMM (Capability Maturity Model for Software Acquisition) – модель технологічної зрілості замовників ПЗ
•    ДСТУ 3918-1999 (ISO/IEC 12207:1995) «Процеси життєвого циклу програмного забезпечення»
•    ISO/IEC 27001:2005/Cobit – Стандарти інформаційної безпеки
•    інші


Функції:
•   
визначення:
•    ступеня орієнтації ІТ на стратегічні цілі
•    рівня менеджменту IT-інфраструктурою
•    відповідності програмного забезпечення (ПЗ) бізнес-процесам (БП)
•    технічного рівня та оптимальності функціонування комп’ютерних ландшафтів
•    ступеня інтеграції ІТ
•    рівня інформаційної безпеки
•    оптимальності ліцензійної політики
•    рівня кваліфікації персоналу, ін.

•   розробка рекомендацій щодо:
•    орієнтації ІТ на підтримку діяльності компанії по досягненню стратегічних цілей
•    підвищення рівня менеджменту ІТ-інфраструктурою та ІТ-проектами
•    необхідності та обсягів реінжинірингу БП
•    модернізації існуючих ІТ

•    інтеграції існуючих ІТ
•    впровадження нових ІТ
•    підвищення рівня інформаційної безпеки
•    оптимізації ліцензійної політики у сфері ПЗ
•    перепідготовки персоналу


Результати:
•    резюме для керівництва
•    науково-технічний звіт
•    ескізні проекти, прототипи рішень
•    семінар за результатами робіт для керівників та фахівців замовника.