PDF Друк
Послуги > Системи менеджменту підприємствами > Супровід проектів створення/модернізації АСУП

СУПРОВІД ПРОЕКТІВ СТВОРЕННЯ/МОДЕРНІЗАЦІЇ АСУП


Мета: сприяння виконанню проектів у повному обсязі (функціональність, охоплення підрозділів та робочих місць) на заданому рівні якості, у визначені строки та в рамках запланованих бюджетів.

Методологія та стандарти:
  • PMBOK «Загальноприйняті області знань по управлінню проектами»
  • ISO/IEC TO 16326: «Настанова по використанню ISO/IEC 12207 по управлінню проектами»
  • ISO 10006 «Менеджмент якістю. Настанова з якості в управлінні проектами»
  • інші

Функції:

Обстеження (рев’ю) результатів всіх етапів проекту (підготовки, проектування, реалізації, вводу в дослідну та промислову експлуатацію) у наступних ракурсах:
  • відповідність плану-графіку
  • верифікація, валідація, випробовування ПЗ
  • ресурсне забезпечення (персонал, ІТ-інфраструктура, фінанси)
  • кваліфікація проектних груп (персонал замовника)
  • кваліфікація консалтингової компанії
  • менеджмент проектом.