PDF Друк
Послуги > Системи менеджменту підприємствами > Розробка технічних вимог для вибору стандартного ПЗ та
комп’ютерних ландшафтів при створенні/модернізації АСУП

РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДЛЯ ВИБОРУ СТАНДАРТНОГО ПЗ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ЛАНДШАФТІВ ПРИ СТВОРЕННІ/МОДЕРНІЗАЦІЇ АСУП

 
  Класи стандартного ПЗ:
 • ERP (Enterprise Resources Planning) - система планування ресурсів підприємства
 • CRM (Customer Relationship Management) - система управління взаємовідносинами з користувачами
 • SCM (Supply Chain Management) - система управління логістичним ланцюгом
 • PLM (Product Lifecycle Management) – система управління життєвим циклом продукту
 • SRM (Supplier Relationship Management) – система управління взаємовідносинами з постачальникамb
 • BI (Business Intelligence) – система ділового інтелекту

Склад вимог:
 • рівень якості:
•   functionality (функціональність)
•    reliability (надійність)
•    usability (зручність використання)
•    efficiency (ефективність)
•    maintainability (супроводжуваність)
•    portability (переносимість)
•    види та кількість робочих місць користувачів
 • відповідність ПЗ чинному законодавству України (повнота та якість локалізації)
 • наявність навчальних курсів та інфраструктури
 • наявність доступних консалтингових ресурсів та їх рівень
 • рівень технологічної зрілості компанії розробника ПЗ та консалтингової компанії
 • рівень інформаційної безпеки та ін.

Стандарти:
 • SW-CMM (Capability Maturity Model for Software) – модель технологічної зрілості організації-розробника ПЗ
 • ISO/IEC 12119 «Information technology – Software packages – Quality» – «Інформаційні технології – Пакети програмного забезпечення – Якість»
 • інші